LifeCoaching

Het doel van mijn Coaching is om Jou te ondersteunen om je gewenste resultaten te bereiken en je door nieuwe inzichten meer succes en plezier te laten ervaren.

Door middel van mijn Coaching kun je:
• Contact maken met je passie;
• Bewuster keuzes maken;
• Inzicht verkrijgen in belangrijke belemmeringen;
• Werken aan persoonlijke uitdagingen;
• Een actieplan opstellen om wensen te realiseren;
• Werken aan grotere communicatieve vaardigheden.

Coaching

Keuzes maken
Een doel voor ogen stellen, is één ding. Van dag tot dag keuzes maken om dat doel ook te bereiken, is iets anders. Er zitten altijd twee kanten aan. Aan de ene kant: wat is ‘goed voor me? En aan de andere kant: kies ik daar ook voor? Als Coach kan ik je op beide punten ondersteunen.

Uitgangspunten.
• Jij bent belangrijk,
• Herkennen, erkennen, ontwikkelen en begeleiden,
• Stimuleer je ontwikkeling.
• Vergroot je  onafhankelijkheid.
• Zorg ervoor dat je je krachten optimaal benut.
• Ik fungeer als jouw klankbord en katalysator, waardoor je groeit en met meer voldoening en plezier in balans kunt leven.

Mijn Coaching kan je helpen bij:
• Het maken van de juiste keuzes;
• Het nemen van de juiste acties om je doelen te bereiken;
• Meer zelfvertrouwen te krijgen;
• Meer tevredenheid in je werk en privé leven;
• Verhogen van je eigen effectiviteit;
• Het nemen van een grotere eigen verantwoordelijkheid;
• Met minder inspanning bereiken van succes;
• Het verbeteren van de samenwerking met anderen (baas, collega’s, familie en vrienden);
• Verbeteren van je communicatieve vaardigheden.

Ik kan je helpen als je:
* voelt dat je meer kunt, maar niet weet hoe dit te bereiken;
* te weinig energie hebt;
* minder zelfvertrouwen hebt;
* angsten hebt;
* je geremd, verdrietig of niet goed voelt;
* depressieve gevoelens hebt;
* onrustig en niet jezelf bent.

Hoe ga ik te werk?
1) Intake

We beginnen met een intake gesprek van ongeveer 1,5 uur.
Tijdens dit gesprek is er ruimte voor onze kennismaking en spreken we over die gebieden waarin  de zaken wilt veranderen.

Traject
Over het algemeen is de aanpak daarna te verdelen in twee fasen:

1e Fase
De eerste fase is de analyse fase; Hierin gaat je inzicht verkrijgen in je kwaliteiten, gedragspatronen en overtuigingen.

2e Fase
De tweede fase is de proces fase: Hierin werken we aan de ontwikkeling van jouw nieuw gedrag en handelen, waarbij we ons richten op het in beweging zetten van het bereiken van je doelen. Waar wil je naar toe?

Luisteren
Soms vragen mensen om alleen maar te luisteren. Dat kan ook! Dat kan een goede gewenste vraag zijn. Dan luister ik alleen maar en stel (soms) belangstellende vragen. Jij bepaalt tenslotte.

Ik werkt met onderstaande methodieken;
> Strategic Intervention®
> Relationship and Human Needs Psychology®
> NLP©
> Option©
> EFT©
> Quantum Touch®
> Avatar©

contact