Wat kun je als werkgever doen bij Stress en Burn-out?

Wat kun je als werkgever doen bij Stress en Burn-out?

Al jaren weten we dat er steeds meer werknemers uitvallen door een burn-out. Maar wat doe je er concreet aan? We weten ook dat werknemers langer thuis blijven. We weten ook dat ruim 20 procent van het langdurig verzuim wordt veroorzaakt door stress en Burn-out.

Dan is het toch belangrijk dat je als werkgever stress en psychische klachten vroegtijdig herkent en aanpakt! Je moet immers bij ziekte het loon 2 jaar, al of niet gedeeltelijk, doorbetalen.
Dat kost het je veel geld en levert niets op!!

Welke klachten hoor je van je mensen?
Wanneer je een of meerdere van onderstaande klachten gaat waarnemen, dan gaat het tijd worden om actief iets te gaan doen.

 • moeheid, 
 • lusteloosheid, 
 • gespannenheid, 
 • piekeren, 
 • slecht of juist veel slapen, 
 • prikkelbaarheid, 
 • emotionele instabiliteit, 
 • concentratieproblemen, 
 • gedeprimeerdheid, 
 • gevoelens van onmacht, 
 • verlies van interesse en 
 • demoralisatie.

Aandacht geven
Aandacht geven en actief iets ondernemen om de werknemers te helpen is dan erg belangrijk. Het geven van aandacht is vaak al sterk Stress verminderend. De werknemer voelt zich immers gehoord en gezien. Hoe doe je dat in het dagelijks gebeuren binnen je bedrijf

Preventie
Preventief is voor Stress en Burn-out de Wellness Nordic Rocking Relax Chair goed in te zetten. Laat de werknemer hier dagelijks gebruik van maken. Immers, Prive zou hij of zij dit nooit gaan doen. Maar een massage stoel op het werk? Dat is nog een een goeie baas! Die zorgt voor me! Een soort van Wellness ruimte binnen je bedrijf? Heb je er al eens aan gedacht?

Rocking Chair

Tastbaar, concreet
Je doet met het aanschaffen van een Rocking Chair of Massage stoel iets concreets, iets tastbaars voor je mensen. Je hebt een beleid wat werkt! Draag actief bij aan het gezond houden en maken van je mensen. Werknemers zullen dit nu zien. Maak het een onderdeel van je beleid!

Preventief
Voorkomen is natuurlijk altijd beter als genezen. Heb je een bedrijf waarin Stress of Burn-out voor je mensen op de loer ligt? Denk dan juist aan het geven aandacht aan je mensen.

Investeren
Je weet het best! Je moet altijd iets investeren om het daarna driedubbel terug te verdienen. Zijn je werknemers niets het rijkste bezit in uw organisatie? Zijn zij het je waard?

Ook in de latere behandelfase kunnen Rocking Relax Chair goed bijdragen aan een sneller herstel van jouw werknemers. Niet iedereen wil immers altijd praten!! Maar aandacht willen we wel. We willen ons goed voelen.

Neem contact met mij op om eens te kijken wat ik voor je kan betekenen.
Ik denk met je mee wat u actief en concreet kunt doen in je bedrijf tegen Stress en Burn-out.

Ruim 13% van uw werknemers ervaart burn-outklachten

Ruim 13% van uw werknemers ervaart burn-outklachten

Rocking Chair

In 2015 bleek 13% van de mannelijke werknemers en 13,9% van de vrouwelijke werknemers enkele keren per maand of vaker burn-outklachten te ervaren.
Slechts een fractie van de werknemers met burn-outklachten ontwikkelt ook daadwerkelijk een burn-out.

De gevoelens van vermoeidheid en uitputting zijn gemeten aan de hand van vijf items waaronder emotionele uitputting, leeg voelen en vermoeidheid.

NEA
Dit blijkt uit zelfrapportage van werknemers in de Nationale Enquête Arbeidsomstandigheden (NEA) onder werknemers. Vrouwelijke werknemers ervaren in elke leeftijdscategorie, behalve in de categorieën 45 tot 65 jaar, meer burn-outklachten. Burn-outklachten komen het meest voor in het onderwijs (18,3%) en in de ICT (16,4%) en het minst in de delfstoffenwinning (6%) en recreatie (9%) (Hooftman et al., 2016).

Oplossing
Ontspannen op de Rocking Relax Chair of een heerlijke massage op de RealPro massage Chair geeft weer vleugels aan uw personeel.

 

RealPro

Wilt u actief bijdragen aan de vermindering van uw ziekteverzuim?

Neem dan contact met ons op voor een proefplaatsing in uw organisatie!

 

Contact

Gemeente ambtenaren vaker en extra lang ziek

Gemeente ambtenaren vaker en extra lang ziek

Volgens de Personeelsmonitor Gemeenten 2016 is het ziekteverzuim weer gestegen. Dit keer waren er ook meer extra lange verzuimen, dat wil zeggen, langer dan een jaar. Werkdruk was de meest genoemde oorzaak volgens de bedrijfsartsen.

Het extra lange verzuim onder gemeenteambtenaren is gestegen: van 0,6 procent in 2015 naar 0,9 procent in 2016.
Bij de vier grootste gemeenten, Amsterdam, Rotterdam, Den Haag en Utrecht werken de meeste ambtenaren die langer dan een jaar ziek zijn. Daar ligt het percentage op 1 procent.

Net als in de voorgaande jaren blijft het ziekteverzuim in het algemeen bij gemeenten met 1,7 procent hoger dan het landelijke cijfer. Werkstress is de grote boosdoener. Dat blijkt uit de Personeelsmonitor gemeenten van het A en O-fonds.

Werkdruk

Volgens de Personeelsmonitor is werkdruk en stress de door bedrijfsartsen meest genoemde oorzaak van het ziekteverzuim onder gemeenteambtenaren. Fysieke aandoeningen staan op nummer twee, gevolgd door privéomstandigheden. Op de vierde plaats staat organisatieverandering en ten slotte blijkt te weinig aandacht voor verzuim door leidinggevenden op de vijfde plek van oorzaken te staan.

Middelgrote gemeenten
Vooral bij de middelgrote gemeenten van tussen de 50 en 100 duizend inwoners is het ziekteverzuim flink gestegen met bijna een half procent. Overigens is het goede nieuws dat het kortdurend verzuim daarentegen bij alle gemeenten daalt: van 1,1 naar 0,9 procent. De meldingsfrequentie van ziekteverzuim nam ook af: van 1,21 naar 1,11. Aangenomen wordt dat de groeiende verzuimcijfers vooral te maken hebben met het stijgend aantal gemeentewerknemers van boven de 60 jaar. 55-plussers en vrouwen zijn oververtegenwoordigd onder de langdurig zieken, terwijl 25-35 jarigen en mannen juist ondervertegenwoordigd zijn.

Afbouwen
Omdat we steeds langer moeten doorwerken en alle gemeenten te maken hebben met vergrijzing wordt er volop nagedacht over oplossingen voor het hogere verzuim. Zo blijkt dat het afbouwen richting pensioen een mogelijkheid is om het ziekteverzuim terug te dringen. Zo is er bijvoorbeeld volgens de gemeente Den Haag succes geboekt met onder meer het Generatiepact waarbij oudere ambtenaren minder uren werken. Deze en andere maatregelen zouden ervoor hebben gezorgd dat de verzuimcijfers in 2017 enorm gedaald zijn.

Bron: Esther Walstra

De Oplossing
zou kunnen zijn De Rocking Relax Chair. Een preventief concreet hulpmiddel ter preventie van Stress & Burn-out.

Contact

verpleegkundigen hebben 2x zo vaak burn-out klachten als de rest van Nederland

verpleegkundigen hebben 2x zo vaak burn-out klachten als de rest van Nederland

Amsterdam, 12 Mei 2017 /EZPress/-
Uit cijfers van onderzoeksbureau SKB over 24 duizend ziekenhuismedewerkers blijkt dat verpleegkundigen en verzorgenden veel plezier aan hun werk beleven.
Even veel als paramedische collega’s, maar meer dan bijvoorbeeld medewerkers van poliklinieken, ondersteuning of administratie. Alleen managers hebben meer plezier.
 
Bij de verpleegkundigen en verzorgenden hebben de jongste collega’s de meeste stress. Bij de leeftijdsgroep tot 25 jaar heeft 23 procent last van burnout-klachten. Dat is twee keer zoveel als gemiddeld in de Nederlandse beroepsbevolking.
Op de 197-ste geboortedag van Florence Nightingale, de grondlegster van de moderne verpleegkunde, lijkt het beroep dus nog steeds erg aantrekkelijk. Maar er is ook een keerzijde. Verpleegkundigen en verzorgenden zijn ook de medewerkers in het ziekenhuis die de meeste stress ervaren. Vooral onder de jongere collega’s, waar maar liefst 23% burnout-klachten heeft. Dat is meer dan 2x zoveel als gemiddeld in de Nederlandse beroepsbevolking. Een goede reden om op de Dag van de Verpleging ook wat extra aandacht aan de risico’s van deze beroepsgroep te geven.

Vergroten van werkplezier is niet dé oplossing

De persoonlijke en bedrijfseconomische gevolgen van burnout-klachten zijn groot. Medewerkers met deze klachten zijn bijvoorbeeld vatbaarder voor infectieziekten en verzuimen meer.
Ook maken ze meer concentratiefouten en zijn ze vaker betrokken bij (bedrijfs)ongevallen. En ze kunnen natuurlijk ook echt burnout raken.
Vaak wordt gedacht dat plezier hebben in je werk automatisch beschermt tegen burnout. Deze beroepsgroep laat zien dat dat geen vanzelfsprekendheid is. Dat de meeste klachten juist bij de jongere verpleegkundigen en verzorgenden voorkomen, vraagt om extra aandacht. Zij hebben namelijk nog een hele carrière voor de boeg.

Vitaliteit gemeten bij 24 duizend ziekenhuismedewerkers

Deze cijfers komen uit medewerkersonderzoeken die in 2015 en 2016 werden uitgevoerd.
Onder de 24 duizend deelnemers waren ruim 4500 verpleegkundigen en verzorgenden en ruim 4100 specialistisch verpleegkundigen. Aan de hand van 6 vragen over vermoeidheidsverschijnselen werd bepaald of medewerkers burnout-klachten hadden.
Voor de Nederlands beroepsbevolking ligt dat gemiddeld rond 11%. Maar bij de verpleegkundigen en verzorgenden was dat bijna twee keer zoveel: gemiddeld 20%. Met dus een piek bij de jongste collega’s van maar liefst 23%.

Bron: SKB

Dit is een origineel persbericht EZPress news Distribution BV www.ezpress,eu
Neem contact met ons op om te onderzoeken hoe de Rocking Relax Chair u kan helpen.
Rocking Chair

Stressvrij

hoe je een burn-out kunt herkennen bij jezelf en bij collega’s.

Hoe je een burn-out kunt herkennen bij jezelf en bij collega’s.

“Vaak wordt gezegd dat de baas problemen zoals een burn-out moeten oplossen. Maar als iedereen nu de verantwoordelijkheid zou nemen dan ben je samen meer gewapend tegen een burn-out”, vertelt Geraerts. Het is dus belangrijk om de mentale gezondheid van werknemers een zaak te maken van iedereen.

Verandering
Maar hoe kan u nu merken of een collega het moeilijk heeft? “Je moet eigenlijk letten op hoe iemand verandert. Als iemand vroeger heel extravert was en nu introvert wordt of iemand voordien positief in het leven stond, nu eerder dingen negatief ziet, dan kunnen dat signalen zijn”, aldus Geraerts.

Om die veranderingen waar te nemen heeft Geraerts nog een tip. “Ik adviseer om bevindingen op te schrijven. Het geheugen is immers subjectief”, legt Geraerts uit. Door dingen op te schrijven kan je ze later vergelijken en loop je niet het gevaar dat je eigen brein je fopt.

Praten
Eens je een verandering hebt opgemerkt is het belangrijk dat je dit ook aan de collega in kwestie laat weten. “Want mensen die richting een burn-out gaan, zijn vaak de laatsten om te beseffen dat ze een burn-out aan het krijgen zijn”, vertelt de neuropsychologe. “Je kan best aangeven aan je collega dat je merkt dat hij of zij negatiever is geworden of een korter lontje heeft gekregen en dan laat je die informatie zinken.”

De volgende stap is dan om te kijken hoe je medewerker op die informatie reageert. “Zo moet je eigenlijk telkens opnieuw het gesprek aanhalen. Dat kan door te verwijzen naar iets wat je gelezen of gezien hebt”, zegt Geraerts. “Vragen zoals ‘hoe voel je je?’ of ‘slaap je nog genoeg’ kunnen ook helpen.” Als dit na een hele tijd nog niet helpt is het volgens Geraerts wel verstandig om de leidinggevende in te lichten. Samen kan dan een oplossing gezocht worden.

Jezelf
Maar naast je collega’s is het ook belangrijk om bij jezelf te controleren of je afstevent op een burn-out. Dit zijn enkele signalen die waarschuwen voor een nakende burn-out.

 • Concentratieproblemen en toenemende vergeetachtigheid
 • Sterke emotionaliteit
 • Besluiteloosheid
 • Slaapproblemen
 • Meer fouten maken
 • Toegenomen cynisme ten opzichte van leidinggevenden
 • Groter gevoel van minderwaardigheid
 • Vermindering in energieniveau
 • Verminderde lichamelijke conditie
 • Veranderingen in sociaal opzicht
 • Een verhoogde aandacht voor werk en dus verminderde aandacht voor andere zaken (bv. hobby’s, sociale contacten, …)
 • Verhoging aantal werkuren

Bron: VTM NIEUWS vroeg neuro psychologe Elke Geraerts

Stressvrij

Aloë Vera Producten goed alternatief voor corticosteroïden bij eczeem

Aloë Vera Producten goed alternatief voor corticosteroïden bij eczeem

Apeldoorn, 20170223 —‘Veel mensen krijgen bij eczeem gewoon een corticosteroïdenzalf voorgeschreven van de arts, maar dat is voor de lange termijn een agressief paardenmiddel ,’ aldus Henk van Dijk, Business Partner bij LR.  LR ontwikkelde verschillende producten die een goed alternatief blijken te zijn voor de zalven die corticosteroïden bevatten.

Corticosteroïden zijn stoffen die het lichaam zelf ook produceert, dus men gaat er over het algemeen van uit dat het geen kwaad kan. Maar een overdaad van hormonen kan duidelijk een schadelijk effect hebben weten we nu. Zeker als het lokaal in hoge concentraties wordt aangebracht, bijvoorbeeld op de huid met een zalf. Door de zalf wordt de eczeem-plek rustiger, maar tegelijkertijd wordt de huid dunner en gevoeliger. Bij langdurig gebruik kunnen de bijwerkingen van corticosteroïden permanent worden.

Corticosteroïden zijn vooral gemaakt voor een korte termijn behandeling bij acute problemen, terwijl eczeem altijd een lange termijn probleem is en een langdurige behandeling nodig heeft,’ geeft Henk van Dijk aan. Ook dient de behandeling breder getrokken te worden met Aloë Vera Dranken om van binnenuit de darmen schoon te maken

Aloë Vera producten van LR zijn geïnspireerd door historische schriften over medische bevindingen uit oud-Azië en het Inca-tijdperk.

Reeds enige jaren geleden combineerde de onderzoekers van LR een aantal stoffen waarvan eerder al was aangetoond dat ze een positief effect hebben huid als hij rood wordt, opzwelt, jeukt of pijn doet.
De Aloë Vera zalven van LR zijn  oorspronkelijk ontwikkeld om de huid goed te kunnen verzorgen, maar werken ook tegen jeuk, pijn en irritatie van de huid

“We krijgen vaak signalen dat het middel ook werkt bij een chronische aandoening als eczeem. Het kan dus een veilig alternatief voor corticosteroïdenzalf zijn” zegt Henk van Dijk.

Helaas staan weinig huisartsen open voor producten die natuurlijke ingrediënten bevatten omdat het al snel gezien wordt als homeopathisch. ‘Dat is jammer, want Aloë Vera gebruikers geven aan goede resultaten te ervaren.

De LR producten bevatten hogere concentraties van natuurlijke Aloë  Vera extracten. Van aloë Vera extracten is vaak genoeg aangetoond dat ze effectief zijn.

De LR producten van Aloë Vera staan niet geregistreerd als medisch hulpmiddel en worden dan ook niet vergoed. ‘Maar de producten is gewoon bij LR verkrijgbaar, dus mensen kunnen ook zelf het initiatief nemen,’ aldus van Dijk.

Ik roep op om ervaringen met de Aloë Vera naar ons in te sturen na het gebruik. Zo kunnen we inventariseren of uitgebreider onderzoek nuttig is, en om de producten met natuurlijke Aloë Vera extracten bekender te maken in de huisartsenkring.

Stress bij gezondheidszorg medewerkers een taboe?

Werknemers in de gezondheids- en welzijnszorg ervaren een hogere werkdruk dan gemiddeld. De helft zegt veel werk te moeten verzetten waarvan 43 procent vaak erg snel moet werken en 35 procent vaak extra hard moet werken. Daarnaast geven zij aan dat ze minder ruimte hebben om hun werkzaamheden naar eigen inzicht in te richten. Ook is de emotionele belasting hoger dan gemiddeld. Dat blijkt uit de Nationale Enquête Arbeidsomstandigheden (NEA) van CBS en TNO.

mhaveny-400x300

Risicogroep
Vanwege de hoge werkdruk zijn werknemers van onder meer ziekenhuizen, huisartspraktijken en verpleeg- en verzorgingshuizen een risicogroep voor burn-outs en ander verzuim. Werkgevers kunnen echter een grote rol spelen in het voorkomen van lichamelijke en psychische klachten. Werknemers die hun werkzaamheden naar eigen inzicht kunnen inrichten hebben minder last van burn-out klachten. In de gezondheids- en welzijnszorg valt er op deze buffers nog veel winst te behalen.

Lees het hele artikel hier

Vertrouw je eigen lichaam

We horen veel verhalen of iets goed voor ons is of juist niet. Het is vaak erg verwarrend. Daarom denk ik dat we ons eigen lichaam moeten geloven.

Als we leren luisteren naar de signalen van ons lichaam, dan kunnen we de subtiele boodschappen aanvoelen. Het lichaam weet feilloos wat goed voor ons is. Hoe voel je je een uurtje na het eten van een maaltijd? Door het eten van voedsel dat voor jou geschikt is nemen je energie en vitaliteit toe.

Er bestaat een Engels gezegde: “One man’s poison is another man’s medicine”. Oftewel wat voor de één een medicijn kan zijn, is voor de ander puur vergif. Leer te luisteren naar wat jouw lichaam je vertelt.

Ik kan je niet zeggen wat je moet eten, maar jouw lichaam wel. Dit kan veranderen van tijd tot tijd. Zo eten de meeste mensen in de zomer salades en in de winter juist liever een vetrijke maaltijd. Vertrouw op je eigen lichaam en ga niet af op wat anderen zeggen dat je zou moeten eten.

Providing more Value then Anyone Else

Heeft u ook altijd willen weten welke stappen en maatregelen er nodig zijn om mee te kunnen blijven doen in de sterk veranderende markt.
Ons gratis Rapport “Providing more Value then anyone else” is gepubliceerd.

U kunt het aanvragen op http://www.creativecare.nl/rapport/

Dit rapport is tot stand gekomen in samenwerking met het Anthony Robbins Madanes Center for strategic intervention.

CreativeCare® Strategic Intervention. Het verschil dat het verschil maakt:

MasterMind gaat Life MasterPlan heten

Hallo allemaal.

Samen met Acupunctuur praktijk TianShu is een nieuwe cursus gemaakt.
De nieuwe cursus gaat Life MasterPlan heten. Check het uit!

Een andere vernieuwing is dat we Strategische interventies gaan doen.
We gaan een specifiek programma maken om Persoonlijke en bedrijfsmatige interventies te doen.

Binnenkort meer.