Counseling

Counseling

Counseling is een laagdrempelige vorm van (emotionele) hulpverlening. Letterlijk vertaald uit het Engels betekent het “raadgeven”.

Counseling is pragmatisch van aard. Counseling is bij ons gebaseerd op behoefte gerichte elementen volgens Robbins – Madena, Avatar, NLP, Deepak Chopra, Barry Neal Kauffmann  en andere moderne psychologische stromingen.

Counseling

U komt bij ons voor counseling bij problemen en vragen met emotionele of psychosociale achtergrond. Counseling is vooral curatief (helend) van karakter en legt de nadruk uw emotionele aspecten van problemen en vragen.

Uw beleving

We richten ons voornamelijk op uw emotionele ervaring en uw beleving.
Als u deze gevoelens gaat herkennen en gaat erkennen, wordt het voor u mogelijk om vanuit dat inzicht uw problemen te lijf te gaan of om uw vragen te beantwoorden.

Als we uw gevoel goed reflecteren en begrip hebben voor uw emoties en belevingen, helpt dit u om zich te concentreren (focussen) op uw eigen innerlijke ervaringen. Dit levert voor u de nodige herkenning en erkenning op, wat belangrijk is bij het oplossen van uw problemen of het vinden van antwoorden op uw vragen.

U heeft niets heeft aan sympathie; U kunt namelijk niks met een uitspraak:”Goh, wat erg voor je.”  Wij willen u echt begrijpen en dat ook aan u teruggeven. Met andere woorden; u heeft er meer aan wij zeggen:”Ik begrijp dat dit u enorm veel pijn doet.”

Groei

Wij gaan ervan uit dat u een drang heeft tot groei, tot ontwikkeling. Als ‘groei’ wordt belemmerd, dan ontstaan er problemen. Door u te begrijpen en door dit begrip naar u te uiten, ontstaat er inzicht in uw blokkades. Vervolgens ontstaat er begrip voor uw remmingen en kan u daarmee aan de slag.

Counseling is ideaal bij problemen zoals aanhoudende stress, een gevoel van niet gelukkig zijn of aan het niet optimaal kunnen functioneren.  Het is fijne methodiek om inzichten te verkrijgen in (levens)vragen; denkt u hierbij aan vragen over het nut van uw eigen bestaan, waar zou u naar toe willen in uw leven of wat kan ik doen aan uw onzekerheid of u bent u wel ’goed bezig’?

Intake Gesprek

Tijdens dit gesprek maakt u kennis en bespreken we de werkwijze. Een intakegesprek is dus voor ons beiden relevant. Zo moet het ‘klikken’ tussen ons.
Ik zal moeten checken of de hulpvraag van u binnen mijn competenties valt, Anders moet ik u doorverwijzen naar andere hulpverlening.
En zo zijn er meer belangrijke zaken die tijdens een intake moeten worden besproken.

Counselingtraject

Afhankelijk van het intakegesprek zullen we een counselingtraject opstarten, wat bestaat uit individuele gesprekken van één tot anderhalf uur.
Counseling is wel degelijk een gestructureerd proces naar verbetering:
Als eerste worden de problemen/vragen geïnventariseerd.
Ten tweede bepalen we waar we naar toe willen.
Ten derde bepalen we samen de strategie om de doelen daadwerkelijk te realiseren.
Bij onze gesprekken ben ik uw klankbord. Dat is belangrijk.

contact