Wat kun je als werkgever doen bij Stress en Burn-out?

Wat kun je als werkgever doen bij Stress en Burn-out?

Al jaren weten we dat er steeds meer werknemers uitvallen door een burn-out. Maar wat doe je er concreet aan? We weten ook dat werknemers langer thuis blijven. We weten ook dat ruim 20 procent van het langdurig verzuim wordt veroorzaakt door stress en Burn-out.

Dan is het toch belangrijk dat je als werkgever stress en psychische klachten vroegtijdig herkent en aanpakt! Je moet immers bij ziekte het loon 2 jaar, al of niet gedeeltelijk, doorbetalen.
Dat kost het je veel geld en levert niets op!!

Welke klachten hoor je van je mensen?
Wanneer je een of meerdere van onderstaande klachten gaat waarnemen, dan gaat het tijd worden om actief iets te gaan doen.

 • moeheid, 
 • lusteloosheid, 
 • gespannenheid, 
 • piekeren, 
 • slecht of juist veel slapen, 
 • prikkelbaarheid, 
 • emotionele instabiliteit, 
 • concentratieproblemen, 
 • gedeprimeerdheid, 
 • gevoelens van onmacht, 
 • verlies van interesse en 
 • demoralisatie.

Aandacht geven
Aandacht geven en actief iets ondernemen om de werknemers te helpen is dan erg belangrijk. Het geven van aandacht is vaak al sterk Stress verminderend. De werknemer voelt zich immers gehoord en gezien. Hoe doe je dat in het dagelijks gebeuren binnen je bedrijf

Preventie
Preventief is voor Stress en Burn-out de Wellness Nordic Rocking Relax Chair goed in te zetten. Laat de werknemer hier dagelijks gebruik van maken. Immers, Prive zou hij of zij dit nooit gaan doen. Maar een massage stoel op het werk? Dat is nog een een goeie baas! Die zorgt voor me! Een soort van Wellness ruimte binnen je bedrijf? Heb je er al eens aan gedacht?

Rocking Chair

Tastbaar, concreet
Je doet met het aanschaffen van een Rocking Chair of Massage stoel iets concreets, iets tastbaars voor je mensen. Je hebt een beleid wat werkt! Draag actief bij aan het gezond houden en maken van je mensen. Werknemers zullen dit nu zien. Maak het een onderdeel van je beleid!

Preventief
Voorkomen is natuurlijk altijd beter als genezen. Heb je een bedrijf waarin Stress of Burn-out voor je mensen op de loer ligt? Denk dan juist aan het geven aandacht aan je mensen.

Investeren
Je weet het best! Je moet altijd iets investeren om het daarna driedubbel terug te verdienen. Zijn je werknemers niets het rijkste bezit in uw organisatie? Zijn zij het je waard?

Ook in de latere behandelfase kunnen Rocking Relax Chair goed bijdragen aan een sneller herstel van jouw werknemers. Niet iedereen wil immers altijd praten!! Maar aandacht willen we wel. We willen ons goed voelen.

Neem contact met mij op om eens te kijken wat ik voor je kan betekenen.
Ik denk met je mee wat u actief en concreet kunt doen in je bedrijf tegen Stress en Burn-out.

Gemeente ambtenaren vaker en extra lang ziek

Gemeente ambtenaren vaker en extra lang ziek

Volgens de Personeelsmonitor Gemeenten 2016 is het ziekteverzuim weer gestegen. Dit keer waren er ook meer extra lange verzuimen, dat wil zeggen, langer dan een jaar. Werkdruk was de meest genoemde oorzaak volgens de bedrijfsartsen.

Het extra lange verzuim onder gemeenteambtenaren is gestegen: van 0,6 procent in 2015 naar 0,9 procent in 2016.
Bij de vier grootste gemeenten, Amsterdam, Rotterdam, Den Haag en Utrecht werken de meeste ambtenaren die langer dan een jaar ziek zijn. Daar ligt het percentage op 1 procent.

Net als in de voorgaande jaren blijft het ziekteverzuim in het algemeen bij gemeenten met 1,7 procent hoger dan het landelijke cijfer. Werkstress is de grote boosdoener. Dat blijkt uit de Personeelsmonitor gemeenten van het A en O-fonds.

Werkdruk

Volgens de Personeelsmonitor is werkdruk en stress de door bedrijfsartsen meest genoemde oorzaak van het ziekteverzuim onder gemeenteambtenaren. Fysieke aandoeningen staan op nummer twee, gevolgd door privéomstandigheden. Op de vierde plaats staat organisatieverandering en ten slotte blijkt te weinig aandacht voor verzuim door leidinggevenden op de vijfde plek van oorzaken te staan.

Middelgrote gemeenten
Vooral bij de middelgrote gemeenten van tussen de 50 en 100 duizend inwoners is het ziekteverzuim flink gestegen met bijna een half procent. Overigens is het goede nieuws dat het kortdurend verzuim daarentegen bij alle gemeenten daalt: van 1,1 naar 0,9 procent. De meldingsfrequentie van ziekteverzuim nam ook af: van 1,21 naar 1,11. Aangenomen wordt dat de groeiende verzuimcijfers vooral te maken hebben met het stijgend aantal gemeentewerknemers van boven de 60 jaar. 55-plussers en vrouwen zijn oververtegenwoordigd onder de langdurig zieken, terwijl 25-35 jarigen en mannen juist ondervertegenwoordigd zijn.

Afbouwen
Omdat we steeds langer moeten doorwerken en alle gemeenten te maken hebben met vergrijzing wordt er volop nagedacht over oplossingen voor het hogere verzuim. Zo blijkt dat het afbouwen richting pensioen een mogelijkheid is om het ziekteverzuim terug te dringen. Zo is er bijvoorbeeld volgens de gemeente Den Haag succes geboekt met onder meer het Generatiepact waarbij oudere ambtenaren minder uren werken. Deze en andere maatregelen zouden ervoor hebben gezorgd dat de verzuimcijfers in 2017 enorm gedaald zijn.

Bron: Esther Walstra

De Oplossing
zou kunnen zijn De Rocking Relax Chair. Een preventief concreet hulpmiddel ter preventie van Stress & Burn-out.

Contact

verpleegkundigen hebben 2x zo vaak burn-out klachten als de rest van Nederland

verpleegkundigen hebben 2x zo vaak burn-out klachten als de rest van Nederland

Amsterdam, 12 Mei 2017 /EZPress/-
Uit cijfers van onderzoeksbureau SKB over 24 duizend ziekenhuismedewerkers blijkt dat verpleegkundigen en verzorgenden veel plezier aan hun werk beleven.
Even veel als paramedische collega’s, maar meer dan bijvoorbeeld medewerkers van poliklinieken, ondersteuning of administratie. Alleen managers hebben meer plezier.
 
Bij de verpleegkundigen en verzorgenden hebben de jongste collega’s de meeste stress. Bij de leeftijdsgroep tot 25 jaar heeft 23 procent last van burnout-klachten. Dat is twee keer zoveel als gemiddeld in de Nederlandse beroepsbevolking.
Op de 197-ste geboortedag van Florence Nightingale, de grondlegster van de moderne verpleegkunde, lijkt het beroep dus nog steeds erg aantrekkelijk. Maar er is ook een keerzijde. Verpleegkundigen en verzorgenden zijn ook de medewerkers in het ziekenhuis die de meeste stress ervaren. Vooral onder de jongere collega’s, waar maar liefst 23% burnout-klachten heeft. Dat is meer dan 2x zoveel als gemiddeld in de Nederlandse beroepsbevolking. Een goede reden om op de Dag van de Verpleging ook wat extra aandacht aan de risico’s van deze beroepsgroep te geven.

Vergroten van werkplezier is niet dé oplossing

De persoonlijke en bedrijfseconomische gevolgen van burnout-klachten zijn groot. Medewerkers met deze klachten zijn bijvoorbeeld vatbaarder voor infectieziekten en verzuimen meer.
Ook maken ze meer concentratiefouten en zijn ze vaker betrokken bij (bedrijfs)ongevallen. En ze kunnen natuurlijk ook echt burnout raken.
Vaak wordt gedacht dat plezier hebben in je werk automatisch beschermt tegen burnout. Deze beroepsgroep laat zien dat dat geen vanzelfsprekendheid is. Dat de meeste klachten juist bij de jongere verpleegkundigen en verzorgenden voorkomen, vraagt om extra aandacht. Zij hebben namelijk nog een hele carrière voor de boeg.

Vitaliteit gemeten bij 24 duizend ziekenhuismedewerkers

Deze cijfers komen uit medewerkersonderzoeken die in 2015 en 2016 werden uitgevoerd.
Onder de 24 duizend deelnemers waren ruim 4500 verpleegkundigen en verzorgenden en ruim 4100 specialistisch verpleegkundigen. Aan de hand van 6 vragen over vermoeidheidsverschijnselen werd bepaald of medewerkers burnout-klachten hadden.
Voor de Nederlands beroepsbevolking ligt dat gemiddeld rond 11%. Maar bij de verpleegkundigen en verzorgenden was dat bijna twee keer zoveel: gemiddeld 20%. Met dus een piek bij de jongste collega’s van maar liefst 23%.

Bron: SKB

Dit is een origineel persbericht EZPress news Distribution BV www.ezpress,eu
Neem contact met ons op om te onderzoeken hoe de Rocking Relax Chair u kan helpen.
Rocking Chair

Stressvrij

Aloë Vera Producten goed alternatief voor corticosteroïden bij eczeem

Aloë Vera Producten goed alternatief voor corticosteroïden bij eczeem

Apeldoorn, 20170223 —‘Veel mensen krijgen bij eczeem gewoon een corticosteroïdenzalf voorgeschreven van de arts, maar dat is voor de lange termijn een agressief paardenmiddel ,’ aldus Henk van Dijk, Business Partner bij LR.  LR ontwikkelde verschillende producten die een goed alternatief blijken te zijn voor de zalven die corticosteroïden bevatten.

Corticosteroïden zijn stoffen die het lichaam zelf ook produceert, dus men gaat er over het algemeen van uit dat het geen kwaad kan. Maar een overdaad van hormonen kan duidelijk een schadelijk effect hebben weten we nu. Zeker als het lokaal in hoge concentraties wordt aangebracht, bijvoorbeeld op de huid met een zalf. Door de zalf wordt de eczeem-plek rustiger, maar tegelijkertijd wordt de huid dunner en gevoeliger. Bij langdurig gebruik kunnen de bijwerkingen van corticosteroïden permanent worden.

Corticosteroïden zijn vooral gemaakt voor een korte termijn behandeling bij acute problemen, terwijl eczeem altijd een lange termijn probleem is en een langdurige behandeling nodig heeft,’ geeft Henk van Dijk aan. Ook dient de behandeling breder getrokken te worden met Aloë Vera Dranken om van binnenuit de darmen schoon te maken

Aloë Vera producten van LR zijn geïnspireerd door historische schriften over medische bevindingen uit oud-Azië en het Inca-tijdperk.

Reeds enige jaren geleden combineerde de onderzoekers van LR een aantal stoffen waarvan eerder al was aangetoond dat ze een positief effect hebben huid als hij rood wordt, opzwelt, jeukt of pijn doet.
De Aloë Vera zalven van LR zijn  oorspronkelijk ontwikkeld om de huid goed te kunnen verzorgen, maar werken ook tegen jeuk, pijn en irritatie van de huid

“We krijgen vaak signalen dat het middel ook werkt bij een chronische aandoening als eczeem. Het kan dus een veilig alternatief voor corticosteroïdenzalf zijn” zegt Henk van Dijk.

Helaas staan weinig huisartsen open voor producten die natuurlijke ingrediënten bevatten omdat het al snel gezien wordt als homeopathisch. ‘Dat is jammer, want Aloë Vera gebruikers geven aan goede resultaten te ervaren.

De LR producten bevatten hogere concentraties van natuurlijke Aloë  Vera extracten. Van aloë Vera extracten is vaak genoeg aangetoond dat ze effectief zijn.

De LR producten van Aloë Vera staan niet geregistreerd als medisch hulpmiddel en worden dan ook niet vergoed. ‘Maar de producten is gewoon bij LR verkrijgbaar, dus mensen kunnen ook zelf het initiatief nemen,’ aldus van Dijk.

Ik roep op om ervaringen met de Aloë Vera naar ons in te sturen na het gebruik. Zo kunnen we inventariseren of uitgebreider onderzoek nuttig is, en om de producten met natuurlijke Aloë Vera extracten bekender te maken in de huisartsenkring.