Wat kun je als werkgever doen bij Stress en Burn-out?

Wat kun je als werkgever doen bij Stress en Burn-out?

Al jaren weten we dat er steeds meer werknemers uitvallen door een burn-out. Maar wat doe je er concreet aan? We weten ook dat werknemers langer thuis blijven. We weten ook dat ruim 20 procent van het langdurig verzuim wordt veroorzaakt door stress en Burn-out.

Dan is het toch belangrijk dat je als werkgever stress en psychische klachten vroegtijdig herkent en aanpakt! Je moet immers bij ziekte het loon 2 jaar, al of niet gedeeltelijk, doorbetalen.
Dat kost het je veel geld en levert niets op!!

Welke klachten hoor je van je mensen?
Wanneer je een of meerdere van onderstaande klachten gaat waarnemen, dan gaat het tijd worden om actief iets te gaan doen.

 • moeheid, 
 • lusteloosheid, 
 • gespannenheid, 
 • piekeren, 
 • slecht of juist veel slapen, 
 • prikkelbaarheid, 
 • emotionele instabiliteit, 
 • concentratieproblemen, 
 • gedeprimeerdheid, 
 • gevoelens van onmacht, 
 • verlies van interesse en 
 • demoralisatie.

Aandacht geven
Aandacht geven en actief iets ondernemen om de werknemers te helpen is dan erg belangrijk. Het geven van aandacht is vaak al sterk Stress verminderend. De werknemer voelt zich immers gehoord en gezien. Hoe doe je dat in het dagelijks gebeuren binnen je bedrijf

Preventie
Preventief is voor Stress en Burn-out de Wellness Nordic Rocking Relax Chair goed in te zetten. Laat de werknemer hier dagelijks gebruik van maken. Immers, Prive zou hij of zij dit nooit gaan doen. Maar een massage stoel op het werk? Dat is nog een een goeie baas! Die zorgt voor me! Een soort van Wellness ruimte binnen je bedrijf? Heb je er al eens aan gedacht?

Rocking Chair

Tastbaar, concreet
Je doet met het aanschaffen van een Rocking Chair of Massage stoel iets concreets, iets tastbaars voor je mensen. Je hebt een beleid wat werkt! Draag actief bij aan het gezond houden en maken van je mensen. Werknemers zullen dit nu zien. Maak het een onderdeel van je beleid!

Preventief
Voorkomen is natuurlijk altijd beter als genezen. Heb je een bedrijf waarin Stress of Burn-out voor je mensen op de loer ligt? Denk dan juist aan het geven aandacht aan je mensen.

Investeren
Je weet het best! Je moet altijd iets investeren om het daarna driedubbel terug te verdienen. Zijn je werknemers niets het rijkste bezit in uw organisatie? Zijn zij het je waard?

Ook in de latere behandelfase kunnen Rocking Relax Chair goed bijdragen aan een sneller herstel van jouw werknemers. Niet iedereen wil immers altijd praten!! Maar aandacht willen we wel. We willen ons goed voelen.

Neem contact met mij op om eens te kijken wat ik voor je kan betekenen.
Ik denk met je mee wat u actief en concreet kunt doen in je bedrijf tegen Stress en Burn-out.

Gemeente ambtenaren vaker en extra lang ziek

Gemeente ambtenaren vaker en extra lang ziek

Volgens de Personeelsmonitor Gemeenten 2016 is het ziekteverzuim weer gestegen. Dit keer waren er ook meer extra lange verzuimen, dat wil zeggen, langer dan een jaar. Werkdruk was de meest genoemde oorzaak volgens de bedrijfsartsen.

Het extra lange verzuim onder gemeenteambtenaren is gestegen: van 0,6 procent in 2015 naar 0,9 procent in 2016.
Bij de vier grootste gemeenten, Amsterdam, Rotterdam, Den Haag en Utrecht werken de meeste ambtenaren die langer dan een jaar ziek zijn. Daar ligt het percentage op 1 procent.

Net als in de voorgaande jaren blijft het ziekteverzuim in het algemeen bij gemeenten met 1,7 procent hoger dan het landelijke cijfer. Werkstress is de grote boosdoener. Dat blijkt uit de Personeelsmonitor gemeenten van het A en O-fonds.

Werkdruk

Volgens de Personeelsmonitor is werkdruk en stress de door bedrijfsartsen meest genoemde oorzaak van het ziekteverzuim onder gemeenteambtenaren. Fysieke aandoeningen staan op nummer twee, gevolgd door privéomstandigheden. Op de vierde plaats staat organisatieverandering en ten slotte blijkt te weinig aandacht voor verzuim door leidinggevenden op de vijfde plek van oorzaken te staan.

Middelgrote gemeenten
Vooral bij de middelgrote gemeenten van tussen de 50 en 100 duizend inwoners is het ziekteverzuim flink gestegen met bijna een half procent. Overigens is het goede nieuws dat het kortdurend verzuim daarentegen bij alle gemeenten daalt: van 1,1 naar 0,9 procent. De meldingsfrequentie van ziekteverzuim nam ook af: van 1,21 naar 1,11. Aangenomen wordt dat de groeiende verzuimcijfers vooral te maken hebben met het stijgend aantal gemeentewerknemers van boven de 60 jaar. 55-plussers en vrouwen zijn oververtegenwoordigd onder de langdurig zieken, terwijl 25-35 jarigen en mannen juist ondervertegenwoordigd zijn.

Afbouwen
Omdat we steeds langer moeten doorwerken en alle gemeenten te maken hebben met vergrijzing wordt er volop nagedacht over oplossingen voor het hogere verzuim. Zo blijkt dat het afbouwen richting pensioen een mogelijkheid is om het ziekteverzuim terug te dringen. Zo is er bijvoorbeeld volgens de gemeente Den Haag succes geboekt met onder meer het Generatiepact waarbij oudere ambtenaren minder uren werken. Deze en andere maatregelen zouden ervoor hebben gezorgd dat de verzuimcijfers in 2017 enorm gedaald zijn.

Bron: Esther Walstra

De Oplossing
zou kunnen zijn De Rocking Relax Chair. Een preventief concreet hulpmiddel ter preventie van Stress & Burn-out.

Contact