Etische code

CreativeCare® werkt volgens een ethische code welke belangrijke basiselementen omvat:

Eerlijkheid, Openheid en Transparantie:;
Wij willen u altijd recht in de ogen kunnen blijven aankijken. Alles wat wij ondernemen dient toegevoegde waarde te hebben.

Verantwoordelijkheid;
Wij doen al het mogelijke doen om de veiligheid van u als cliënt te garanderen.
Uitbuiting, in wat voor vorm dan ook, is nooit toegestaan. Ongeacht de setting; wij werken altijd volgens de hoogste ethische standaard.

Anti-discriminatieregels;
CreativeCare® is zicht bewust zijn van zijn eventuele vooroordelen en stereotype opvattingen. Wij zorgen ervoor dat wij een anti-discriminerende houding en gedrag heeft.

Vertrouwelijkheid: ;
CreativeCare® zal tot op het hoogste niveau vertrouwelijkheid bieden, omdat wij uw privacy respecteren. Hierdoor bouwen wij met u de vertrouwensband op die noodzakelijk is.

Contracten:
Wij maken de condities en voorwaarden -waaronder wij onze producten aanbieden- vooraf aan u duidelijk. Bij tussentijdse verandering hiervan, moeten wij vooraf met u overeenstemming bereiken.

Grenzen;
Tijdens en rond onze samenwerking met u moet we beiden duidelijke grenzen stellen en in acht nemen. Wij moeten altijd rekening houden met de effecten van overlappende,dubbele en/of al bestaande samenwerkingen.

Competentie;
We doen al het mogelijke doen om de kwaliteit van ons werk te controleren, onze eigen competenties te verbeteren en om steeds binnen de grenzen van onze competenties te werken. Wij maken regelmatig gebruik van geschikte supervisie en/of intervisie.