Trainingen

Trainingen, Trainen
wordt in de van Dale gedefinieerd met twee betekenissen: ‘stelselmatig oefenen in een tak van sport’ en ‘oefenen in een bepaalde vaardigheid’.

trainingLR

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Het trainen van vaardigheden kan dus beschreven worden als oefenen. Trainen kan individueel gebeuren of in een groep. Individueel trainen is bijvoorbeeld het volgen een persoonlijk schema. Voor meer structuur, ondersteuning trainen veel mensen in groepsverband.

Strategisch opleiden
is het ontwikkelen van kennis en competenties van individuen met als doel het bereiken van de algemene competenties en doelstellingen op organisatieniveau zoals vastgesteld door het management in het strategisch beleid.

CreativeCare® biedt verschillende mogelijkheden, zie onze Shop

webshop