Coaching

Doel van Coaching is ondersteuning om de door u gewenste resultaten te bereiken.
Door nieuwe inzichten ervaart u meer succes en plezier.

Door middel van Coaching kunt u:
• Contact maken met uw passie;
• Bewuster keuzes maken;
• Inzicht verkrijgen in belangrijke belemmeringen;
• Werken aan persoonlijke uitdagingen;
• Een actieplan opstellen om wensen te realiseren;
• Werken aan grotere communicatieve vaardigheden.

Coaching samen bij LR

Keuzes maken
Een doel voor ogen stellen, is één ding. Van dag tot dag keuzes maken om dat doel ook te bereiken, is iets anders. Er zitten altijd twee kanten aan. Aan de ene kant: wat is ‘goed voor me? En aan de andere kant: kies ik daar ook voor? Als Coach kan ik u op beide punten ondersteunen.

Uitgangspunten.
We richten ons op herkennen, erkennen, ontwikkelen en begeleiden.
We stimuleren in uw ontwikkeling zonder een afhankelijkheid te creëren.
We zorgen ervoor dat U uw krachten optimaal benut.
We fungeren als een klankbord en katalysator, waardoor u groeit en met meer voldoening en plezier in balans kunt leven.

Coaching kan u helpen bij:
• Het maken van de juiste keuzes;
• Het nemen van de juiste acties om doelen te bereiken;
• Meer zelfvertrouwen te krijgen;
• Meer tevredenheid in uw werk en privé leven;
• Verhogen van de eigen effectiviteit;
• Het nemen van een grotere eigen verantwoordelijkheid;
• Met minder inspanning bereiken van succes;
• Het verbeteren van de samenwerking met anderen (baas, collega’s, familie en vrienden);
• Verbeteren van de eigen communicatieve vaardigheden.

Maar ook wanneer U:
* voelt dat u meer kunt, maar niet weet hoe dit te bereiken;
* te weinig energie heeft;
* minder zelfvertrouwen;
* angsten
* zich geremd, verdrietig of niet goed voelt;
* depressieve gevoelens;
* onrustig en niet uzelf bent.

Intake
Coachingstrajecten beginnen met een intake gesprek van ongeveer 1,5 uur.
Tijdens dit gesprek is er ruimte voor onze kennismaking en spreken we over die gebieden waar u de zaken wilt veranderen.
De belangrijkste doelstelling van dit eerste gesprek is vast te stellen of er een basis is voor onze samenwerking.

Traject
Over het algemeen is de aanpak daarna te verdelen in twee fasen.
De eerste fase is de analyse fase; Hierin gaat u inzicht verkrijgen in uw kwaliteiten, gedragspatronen en overtuigingen.

De tweede fase is de proces fase: Hierin werken we aan de ontwikkeling van uw nieuw gedrag en handelen, waarbij we ons richten op het in beweging zetten van het bereiken van uw doelen.

CreativeCare® werkt met onderstaande methodieken;
> Strategic Intervention®
> NLP©
> Option©
> EFT©
> Quantum Touch®
> Avatar©

contact